Gulbahorning bahoriy onlari 2

Kelganimda hammayoq g'ala-g'ovur, hamma shoshgan, har hil turdagi odamlar, qizlar shim kiyib, ochiq-sochiq kiyingan, bolalar bilan bemalol qol ushlashib, yurishardi. Hiyobonlarda bemalol, juftliklar, ... davomi »

Library | Qo'shnilar bilan | Erotik hikoyalar (+18)
1 2 3 ... 5 >>

Утиш даври 14

Sesh. 12:34

Шахло узини ширин хаеллари бн энди кузи кета бошлаган эди бирдан хонаси деразаси очилиб Жонибек сакраб тушдида ярим ялангоч тунги куйлакдаги Шахлони устига узини ташлади юзларидан кузларидан буйниларидан ва албатта лабларидан ютокиб упа бошлади. Куллари эса кизларни эритворадиган жойларида сайр киларди. Йигит кизни трусигини ечишга урина бошлади. Йук ечманг илтимос бундай килманг уятаман уйдагилар сезиб колишади куйворинг Шахло бор кучи бн додлар лекин негадир овози хеч хам чикмас эди. Жонибе


[0] [0]  O`qildi: 85,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 13

Dush. 17:13

Жонибек шахло кочиб кетгандан сунг бир оз какайиб турдида есть деб уйга караб йул олди хонасига кириб олиб булиб утган вокияни мулохаза кила бошлади.булди кушча меники узиям зур нарса экан.хатто ..га хам тук чикибди. Узиям сувини келгизвордим. Унгаям екди менимча ахир бакириб йигламадику еккандирда.узиям уни эмчакларини эзгилаганимда мендан жозз жозз этиб отилиб чикдида хамма егим супер клей бб кетдида узиям.кукраклари каттик эканми тугмачасини тишлаб олганимда бушашиб кетдими.роса мазза килдим


[1] [0]  O`qildi: 148,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 12

Dush. 16:27

Шахлони юраги кафасдан чикиб кетди хисоб куй... куйворинг жинни куриб колишади шахло буйни ва кулоклари остида кайнок лабларни хис эта бошлади.бир оздан сунг уша кайнок лаблар узини гунчадек лабларига туташди.аллакандай кучли куллар шахлони иштахали думбаларини эзгилар.сунгра шу куллар кукракларини огритиб мижирди. Хайратланарси шуки бу огриклар ва куполликлар Шахлога екиб борарди.Шахло жоним согинганман сен меникисан сени хеч кимга бермайман.сени севаман.Жонини эхтиросли бу гапларига Шахло мик


[0] [0]  O`qildi: 144,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 11

Dush. 11:29

Чикади кушча чикади.шомдан кейин чикмай колсая йук чикиши керак.Жонибек хар хил уйлар бн шом булишини кута бошлади.у екда булса шахло хоним хам бетокат эди.нимани айтар экин гапи булса нега кундузи айтмади еки катталардан уятдимикан.шомдан кейин чиксам кинолардагидек кучоклаб олсачи шахло уз узидан кизариб кета бошлади.йук бормайман зарур кептида.тухта тухта у чикиб коронгида мунгайиб мени кутиб турадими майли чикаман факат 5 минутга агар емон килик килса кочиб коламан.шом булди дадаси теливизор


[1] [0]  O`qildi: 148,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 10

Dush. 04:54

Эртаси куни Жонибек сахарлаб туриб чой ичмай туриб гишт таший бошлади.Шахло хам эрталабдан супириб сидира бошлади улар бир бирига угринча караб куйар эдилар Жонибекни хаели факат шахлони ялонгоч килиб упиб ялаш узиникини унинг миттигина огзига бериш булса кизни хаелида оппок фаталар ва чиройли атиргул гулдасталари эди.Жонибек уни яна чакирди.шахло турган жойида нима дейсиз деди. Бери кел зур гап бор.киз якин келиб савол назари бн каради. Жонибек рупарасидаги малакка караб туриб Шахло укишларинг


[1] [0]  O`qildi: 175,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 9

Yak. 17:29

Курилишни 1 куни тугади чарчокка карамай Жонини уйкуси келмас кули трусиги ичида хаелида шахлони эмчакларини мижиклар кули бн ..мини силар эди шу тарика 2 марта трусигини епишкок килиб гусл хам килмай донг котиб ухлаб колди. Лекин Шахло хали ухламаган кули бн кукраклаоини ушлаб курар ойнага караб комадини томоша килар эди.Бирдан эсига жонини шими остидан буртиб турган нарсаси эсига тушди.сиядиган жойи катта эканми деб куйди узича


[0] [0]  O`qildi: 194,  Fikrlar: 2,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 8

Yak. 17:02

Савол яна такрор берилди мен менми нимага чакирдиз дейсанми эх бирор бохона улгур бу хом каллага келавермаяпти.дадамлар келяпти.Шахло шундайдедида тез кайтиб кетди.лекин шундай булсада Жонини шими замоги тагидаги буртиб турган нарсани куриб улгурган эди.


[1] [0]  O`qildi: 142,  Fikrlar: 0,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 7

Yak. 16:47

Энди шахло атайлаб у екка бу екка гох пакир гох утин гох бошка нарса кутариб зимдан жонилар тарафга бокиб ута бошлади.жони эса гишт ташиб юриб шахлони нигохидан кочирмас ва хао бир харакати назорати остида эди.дадаси шахлони дадаси бн салкинга дам олгани кетишди эх нима булса булди Жони шазлони исмини айтиб чакирди.шахло келдию нега чакирдингиз? деб суради.Бизни Жони яна гузалик олдида жим ва эгдигина буртиб чиккан майса мисоли кукракларидан кузини узмас эди.савол яна такрорланди. Ни нима ме мен


[1] [0]  O`qildi: 133,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 6

Yak. 15:55

Шахлони кафтини ушлаган кулига хаваси келиб караб турдида узимга койил 1 кадам куйилди деб куйди мана энди у меники хохласам эзаман хохласам ...ни ялайман хохласам эмдираман.энди кизалокдан эшитсак у югириб уз хонасига кирдида тошойна олдида туриб демак мен унга екаман ахир кулимдан ушладику деб уйлай бошлади.лекин кизни ости хам нам булиб колган эди.факат кизча хали бунака нарсаларга акли етмас эди


[0] [0]  O`qildi: 136,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 5

Yak. 15:29

Ура хакикат бор дунеда .Жонибек дадасини деворни бузиб янгилашини эшитиб роса хурсанд бб кетди энди хар куни у пари кузи олдида 2 кун дан сунг курилиш бошланди.хатто жон жахди бн ишлаетган жонибекка шахло уз куллари бн муздек айрон келтирди. Бизни Жони айронди олаетиб Шахлони кулларини кушиб ушлади кизча беозор охудек куркиб кетди кузларини катта катта очиб хайрон булдида тезда кайрилиб кетди ажабо бу гузал куркиб кетса янада чиройли куринар эди. Жонини хамма еги кизиб кетди шахлони кафтини ушл


[1] [0]  O`qildi: 145,  Fikrlar: 0,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 4

Shanba. 17:34

Булди Жонибекнини хаели кушни Шахлога кетди уни узини хаелида емонлардан куткарган еки чукаетганда сувдан олиб чиккан еки кимсасиз оролда факат у ва Шахло кийимсиз упишиб юргани хуллас шунака буйдокона хаеллармиясида уни.кечкурун яна дустини укалаб хаелида Шахлони эмчакларини тишлаб тишлаб суриб секин аста киндигини остини жон жахди бн ялаган бб узи мазза килиб бушаниб олди сунгра яна бушанди кискаси табиат иньом этган маззани тотиб курдида каттик ухлаб колди.эрталаб 8га якин туриб биринчи куз


[0] [0]  O`qildi: 285,  Fikrlar: 2,  Muallif: 17-хает

Утиш даври 3

Juma. 17:09

Юборди ва тешани олиш ун 2си баравар энгашди шунда эх аелларни соткин либоси уз ичидаги бор гузалликни сотиб куйди ЖОНИБЕК ЛИБОС ИЧИДАГИ мазали 1 жуфт анордан куз узолмай колди.бупти рахмат хайр Кушни киз Шахло кайтиб кетди. Жони уни оркасидан юришига ва коматига махлие бб колаверди Во ажаб бу иштахабоб кизалок качон катта бб улгурди экана беихтиер турсигига кулини тикиб уйларди жонибек шим ичидаги дусти эса аллакачон уйгонган ва эгасига ширин огрик бахшида этар эди Давоми бор


[1] [0]  O`qildi: 363,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Утиш даври2

Juma. 16:31

Ва жонди сугурволадиган оташин нигохлар.Жонибек ака тешаларингни бериб туринглар дадам сураяпти!!!!йук йук бу мазали овоз ерликларни овозига сира ухшамас балки самовий фаришталар саси эди. Хар холда Жонига шундай туюлди.хуп хозир хозир олиб келаман дея шошилиб кулидаги хашакни охурга соламан деб суви бор бочокка ташлаб юборди ва каршисида турган оху мисол малакни шух кулгусига сабаб булди. Озгина хижолатчилик остида югуриб бориб омбордан тешани келтирди келтирдию кизга бераетиб ерга тушуриб юбор


[1] [0]  O`qildi: 367,  Fikrlar: 0,  Muallif: 17-хает

Утиш даври

Paysh. 15:12

Жонибек мана 15 га тулди 2 йил олдин уйкусида эхтилом руй бергандан бери ононизм бн шугулланади мазза тезрок тун кирсаю у уртогини укаласа шу ва шунака ширин хаеллар бн молга хашак бераетган жонибекни кушни кизни овози сергак тортирди жон ака тешаларини бериб туринглар деди кизча ширин овоз бн во ажабо бу кизмас мисли пари эди Жон шу пайтгача кушни кизга этибор бермаган экан еши 13да ок сарик уртача катталикдаги хали эркак кули тегмаган мисоли учишга шай кукраклар тиник уммонга ухшаш кузлар


[0] [0]  O`qildi: 656,  Fikrlar: 1,  Muallif: 17-хает

Кушним Насиба 2

6 haf. 23:17

Мен ювиниб чикдим ишга шошлар эдим , Насба хали хам узига келмаган эди . Майли ишизга омад жоним дея олди ётган жойида. Ишге бориб уз ишларим блан булиб кеч кирди. Эртаси куни ишга кетаишимда Насиба опа кутиб турганин курдим ва уни машинага олдим . У жуда узига караган ва чиройли эди. Машинага чикибок салом жоним деди салом калисиз дедим. Вой ман жуде яхшиман сизга котта рахмат дея жилиайди. Эркак киши шундай булар эканда мен билмас эканман дея кулини узатиб корнимни кукрагимни силаб пастга тушд


[0] [0]  O`qildi: 3631,  Fikrlar: 1,  Muallif: мах

Кушним Насиба

6 haf. 15:34

Салом хаммаге . Мени бир кушним борла исмилари Насиба у киши хамшира булиб ишлайдилар . Бир куни ишга кетаётиб учрашиб колдик ишизга ташлаб кетаман машинаге чикиб олинг дедим . Йулде у ё бу ё дан гаплашиб кетдик . Ишга тушаётиб бугун соат 11 ларда бизникиге келинг гапим бор сизге дедилар тинчлими десам ушатде этаман деб кетиб колдилар . Мен айтилган воктге уйлариге келдим эшикни узлари очиб кутиб олдилар. Жуде чиройли эдилар нафис уй кийимида кузимга гузал булиб куриндилар уйга кириб утирдик мен


[0] [0]  O`qildi: 5418,  Fikrlar: 1,  Muallif: мах

Qo'shni qiz bilan

May. 17:41

Mani yowim 20da bu voqea 2 hafta oldin yuz berdi. Malika ismli qownim bor edi. Oldinlari unga e'tibor bermasdim. Ularni hovlisiga bizni hovlimmizdan suv otadi. Owa kuni uyda ozim edim. Ozim fotosalonda iwleman. Kechkacha dam olmoqchidim. Kimdir chaqirdi chiqsam malika suvni hovlimmizga tog'rilap olay dedi man roziligimni aytib uyga kirip ketdim. Birdan oynadan qarasam u engawip suv ochayotgan ekan. Kotlari larsillap ketgan ekan hayolim buzuldi. Keyin sekin oldiga bordim. U yoq bu yoqdan gaplawip


[0] [2]  O`qildi: 3459,  Fikrlar: 2,  Muallif: Tony

Jasur

Aprel. 02:32

Bir kun qoʻwnim ismi munira 1998 yil edi 8sinfda oqirdi uyimizga ciqdi hec etibor bermagan ekanman juda ketvorgan qiz bolipti figuralari ciqib birdan uni sikkim kelib qoldi uni bir balo qilib kecqurun ucrawuvga ciqiwga kondirdim sozidan ciqib keldi uyimiz yonids bogca bor edi kecqurun 21 oo da u bn bogca iciga kirdik uydagilariga dugonamnikiga boraman dep ciqqan ekan kei bogca iciga kirib bordik bogcada qorovul nargi gurpada uxlar edi qari kiwi bolgani ucun aylanib yurmasdibogcani bu bogcani bow


[2] [1]  O`qildi: 3223,  Fikrlar: 3,  Muallif: Tez_ads

iqbol va mastura

Mart. 21:52

salom meni ismim iqbol 18yowdaman men juda kop qizlar bn gaplawganman lekin bitta qiz kordumo iwtonimdi ho'llab qoyaydidm komat choti vafwi daxwat ot misan otda agar owatda kiwnavorganda man gapimga javob boriga oxwat ufullavorardim.bir ogiz soz aytolmadim sekin orqasidan kuzatib borsam bizdan 2ta uynariga kirib ketdi oradan 2soat otib qownimiz biznikiga narsa sorab chiqganda u haqida soradim aytishicha biz bn teng ismi mastura 16yow.ulardikida 3,4 kun qoladikan.men uni sevib qolgandim,bir kuni


[0] [0]  O`qildi: 3032,  Fikrlar: 7,  Muallif: Siikamaan

Qo'shni kenayishka hohlaganda

Fevral. 00:22

Ishdan vahliro qaytim azgina yotib zeriktim uydigi ishlani qilishga hovliga ciqtim iw topomi uyga kirdim qarasam stenkani ewigi buzug'akan jiyanla oynagandurde dib uni tuzatmoqti boldim bolg'ani qidirb topomadib uydiladan sorasam qowniga berib turiwganakan. Bopti ozim obciqaman dib qownini uyiga ciqtim keneyiwkanisikan qownini uyiga caqirib ickariro kirdim keniwka kim u dib ciqtim mani korib xursan bob keti cunki ancadan beri sikmodim wuga bosa kere. Ozimgakereli narsani soradim a hommomda turib


[3] [0]  O`qildi: 11388,  Fikrlar: 3,  Muallif: Bobur56161
Total: 87
1 2 3 ... 5 >>
это текст для гостей)00