tasodifiy

Bundan bir yil oldingi voqea Man u paytlar maktabda o'qirdim Bitta qo'wnimiz bor Yowi 39 da.Nomi chiqqan jalab xotin Eri vafot etgan bitta qizi bitta o'g'li bor Har ko'rganimda xazil-xuzul qib ... davomi »

Утиш даври 36

АКРОМ ЭСА ИЧКАРИДА КУТОГИНИ ИШКАЛАБ ТУРГИЗИШГА ХАРАКАТ КИЛАР УНИ КУЗИГА ХОЗИР УЙДАГИ ДИВАН ХАМ ЧИРОЙЛИ КУРИНАР ХОЗИР ОПАСИ КЕЛАДИ ОПАСИДАН ЯНА 1РЕЙС ОЛАДИ сунгра УГИ ОГЗИГА МАЗЗА КИЛИБ БЕРАДИ.АМИНИ ХАМ ЯЛАЙМАН ЭНДИ ОПАМ МЕНИКИ ХОХЛАГАНИМИ КИЛАМАН ОПАМИКИ ХАМ КИЧИБ КЕТГАН ЭКАН РОСА СИКТИРДИ РОСА ДОДЛАДИ КУТОК СУРИШИЧИ ЗУР СУРАР ЭКАН. ДЕМАК ЖОГИБЕК АКАНИКИНИ ХАМ СУРГАН ОТВЕЧАЮ СУРГАН КИЗИК УНИКИ КАТТАМИКАН ЕКИ МЕНИКИ. МЕНИКИ КАТТА БУЛСА КЕРАК.АКРОМНИ ОРЗУ ХАЁЛЛАРИНИ ЭШИКНИ ОЧИЛИШИ БУЗДИ.ШАХЛО КИРИБ КЕЛДИ. АКРОМ ИРГИБ ТУРИБ ОПАСИГИ КУЧОКЛАБ ДИВАНГА ОЛИБ КЕЛИБ ЕТКИЗДИ БОЛА ОПАСИНИ БУЙНИЛАРИДАН КУЛОКЛАРИ ОРКАСИДАН ЛАБЛАРИДАН УПА БОШЛАДИ АКРОМ ОПАСИНИ УПГАН САРИ МАЗЗА КИЛАР КУТОГИ ЭСА КАТТИК БУЛИБ БОРАР ЭДИ. УКАНИ КУТОГИ ТУРГАН САРИ ОПАНИ АМИ НАМЛАНИБ ШИЛТА БУЛИБ БОРАР ЭДИ БОЛА ЭНДИ КУКРАКЛАРНИ ВАХШИЙ ХАЙВОН СИНГАРИ ТИШЛАШГА ТУШДИ. СЕКИНРОК АХМОК БОЛА ОГРИБ КЕТДИ ДЕДИ ОПАСИ . АКРОМ БОШИНИ КУТАРИБ НИМА ЁКМАЯПТИМИ ДЕБ СУРАДИ.ЁКЯПТИ ЛЕКИН ТИШЛАБ ЭМАС ЯХШИСИ КУКРАКЛАРИМИ ЭМ ХУДДИ 6 ОЙЛИК БОЛА СИНГАРИ ДЕДИ ОПА КУЗЛАРИНИ ЮМИБ. ХА АЙТГАНДАЙ ТАГИМНИ ЯЛАШГА ХАМ РУХСАТ ДЕДИ КУЛИМСИРАБ.БОЛА ЭНДИ БУЛИК КУКРАКЛАРНИ НАВБАТИ БН ЭМА БОШЛАДИ. КИЗ КИЗ НАША ЧЕККАН НАРКОШ СИНГАРИ КАЙФ КИЛА БОШЛАДИ УКАСИ ЭНДИ КИНДИКЛАРИ АТРОФИНИ УПА БОШЛАДИ БУНИСИ ХАМ УЗГАЧА КАЙФ БЕРАР ЭДИ. БОЛА УПИШДАН ТУХТАБ ОПАСИДАН СУРАДИ ТУГРИСИНИ АЙТИНГ ЖОНИБЕКНИКИНИ ХАМ ОГЗИНГИЗГА ОЛДИНГИЗМИ ХА НИМАЙДИ КУРКМАЙ ЖАВОБ КАЙТАРДИ ОПАСИ. ЭНДИ УНИКИНИ ОГЗИНГИЗГА ОЛМАНГ.КАЧОН ХОХЛАСЕНГИЗ МАНА МЕН БЕРАМАН ОГЗИНГИЗГА. У СИЗНИ ОМБОРДА КИЗЛИГИНГИЗНИ ОЛДИМИ ЯНА СУРАДИ УКА. ЙУК УНГА СИКТИРМАДИМ КИЗЛИГИМ ХОЗИРЧА УЗИМДА ДЕДИ ЙУГЕ АЛДАМАНГ АХИР СИЗИ СИККАНИМДА КОН ОКМАДИКУ СИЗДАН.ЖИННИВОЙ ЖОНИБЕК АКАМ МЕНИ КУТИМГА СИКДИ СЕН ХАМ ХОЗИР МЕНИ АМИМГА ЭМАС КУТИМГА СИКДИНГ ТУШУНДИНГМИ. МЕН ХАЛИ АМИЗГА СИКМАДИММИ ХАЙРОН БУЛДИ УКА. БУЛДИ БОШКА БУ ХАКДА ГАПЛАГМАЙЛИК ЯХШИСИ АНАВУНИ ЯЛА ХОЗИР ТАХОРАТ КИЛИБ КИЛИБ КЕЛДИМ ТОП ТОЗА ФАКАТ ТЕЗРОК ЖУДА ХОХЛАЯПМАН АКРОМ СЕКИН АМЛАРИНИ АТРОФЛАРИНИ УПИБ НИХОЯТ КЛИТОРЛАРни СУРА БОШЛАДИ.бу НАРСА ШАХЛОГА ШУНДАЙ ЁКДИКИ ЧИДОЛМАСДАН ИНГРАЙ БОШЛАДИ ОХ УКАЖОННИМ ДАВОМ ЭТ ДАВОМ ФАКАТ ТУХТАМА ОХ МАЗЗА МАЗЗА КИЛЯПМАН. КИЗ БУШАНВОРДИ АКРОИ ЖАГЛАРИ ЕПИШКОК ХУЛ БУЛИБ КЕТДИ УКА ОПАСИДАН КЕЛГАН СУЮКЛИКНИ ТИЛЛАРИ БН ЯЛАЙ БОШЛАДИ ОХ ЯЛАйВЕР Ялайвер факат тухтама АКРОМНИ БИР КУЛИ КИЗНИ ЧАП ЭМЧАГИНИ МИЖИЙ БОШЛАДИ. КИЗ ЭСА КУЛНИ У ЕРДАН ОЛИБ УКАСИНИ УРТА БАРМОГИНИ ОГЗИГА СОЛИБ СУРА БОШЛАДИ. ШУНДА АКРОМ УРНИДАН ТУРДИ КИЗ ХАМ ДАРХОЛ ЧУККАЛАДИ КУТОК КИЗНИ ОГЗИГА КИРИБ ЧИКА БОШЛАДИ. ЙИГИТ БИР ОЗДАН СУНГ АМГА ТИККИСИ КЕЛИБ КИЗНИ ЯНА ДУНКАЙТИРИШ ПАЙИГА ТУШДИ. КИЗ АМТА ДУНКАЯР ЭКАН ФАКАТ АМИМГА ЭМАС ЯНА ОРКА ТЕШИГИМГА ДЕДИ. ЙИГИТ ИТОАТ ЭТДИ ХОЗИР ЙИГИТ УЧУН ТЕШИК БУЛСА БУЛДИ ХИСОБ ЭДИ. ХА ШАХЛО ОХИРГИ ДАКИКАЛАРДА КИЗЛИГИНИ УКАСИГА ЭМАС БАЛКИ КУШНИГА АТАБ КУЙДИ. УНИ ОРКАСИ АСИШИБ ОГРИЙ БОШЛАДИ ШАХЛОНИ НАЗАРИДА УКАСИ ХАР ЗАРБ БН ТИККАНДА УНИ КУТОГИ ДИАМЕТРИ КАТТАЛАШИБ БОРАР ЭДИ.. АЙНИКСА КУТОК ТАШКАРИГА ЧИКИБ КАЙТАДАН КИРГАНДА ОГИРККА ЧИДАБ БУЛМАС ЭДИ ШУ БН БИРГА ЛАЙЛО МАЗЗА КИЛИШНИ ХАМ БОШЛАГАН ЭДИ.АКРОМ ШУНАКА ИШТИЁК БН КУТ СИКАР ЭДИКИ ТАШКАРИДАН КУЗАТГАН ЛЮБОЙ КИЗ ШАХЛОНИ УРНИДА УЗИ БУЛИШНИ ОРЗУ КИЛАР ЭДИ. КИЗГА ЭНДИ ЁКИБ БОРАР УНДАН ЯНА КЕЛАЁТГАНДАЙ ТУЮЛДИ. КИЗ ЭНДИ КУТИНИ КУТОК САРИ СУРИБ УЗИ ЁРДАМ БЕРА БОШЛАДИ. У ЯНА КУТ ТЕШИГЛАРИНИ КИСИБ БЕРА БОШЛАДИ ОПА УКА ХАРАКАТЛАРИ ТЕЗЛАША БОШЛАДИ КИЗДАН КЕЛИБ КЕТДИ КИЗ ЧИНКИРИБ ЮБОРДИ КАМИГА УЗИ БИР КУЛИ БН АМИНИ ИШКАЛАБ КУЧАНИБ КОЛГАН КУТГАН ИЧИДА КОЛИБ КЕТГАН ОРГАЗМ КОЛДИКЛАРИНИ ЧИКАРИБ ЮБОРДИ.СУЮКЛИКЛАР КИЗНИ СОНЛАРИГА ОКИБ СЕКИН ЧУЗИЛИБ ТУША БОШЛАДИ. БОЛАННИКИ ЭСА ХАМОН ТАРАНГ ЛЕКИН СПЕРМАДАН ДАРАК ЙУК АХИР 2СОАТДА БУ ТУРТИНЧИСИ БУЛАДИ секин СЕКИН АМНИ ДЕВОРЛАРИ КУРИЙ БОШЛАДИ БУ ЭСА ШАХЛОГА ОГРИКЛАР ХАДЯ КИЛАР ЭДИ. КИЗНИКИ АЧИШАР УКА ЭСА ТУХТАМАСДАН СИКАР У ХАМ ЭНДИ КЕЛГИЗОЛМАЙ АСАБИЙЛАША БОШЛАДИ ОПАСИНИ СОЧЛАРНИ ЧАНГАЛЛАБ ОВОЗ ЧИКАРИБ ХА ЖАЛАБ КУТОКХУР МАНА СЕНГА КУТОК КЕРАКМИ МА ОЛ У КАТТИК ИТАРИБ ОПАСИНИ КУТИГА СИКАР СЕН ЖАЛАБСАН ТУТОКСАН СЕН СИКИШДАН БОШКА НАРСАГА ЯРАМАЙСАН МАНА МАНА СЕНГА КИМНИ КУТОГИ КАТТА ЭКАН МЕНИКИМИ ЕКИ УНИКИ АЙТ ФОХИША АЙТ БУЛМАСА СИКИБ УЛДИРАМАН ДЕБ БАКИРАР ЭДИ .ШАХЛО БУЛСА СЕНИКИ КАТТА УКАЖОН СЕНИКИ БУЛДИ СОЧИМНИ КУЙВОР ОГРИЯПТИ УКАЖОН. СЕКИНРОК КЮТИК ХОЗИР ЁРВОРАСАН СЕКИНРОК АЧИШЯПТИ БУЛДИ. ЛЕКИН АКРОМ ТУХТАМАС ЭДИ ЧУНКИ УНИ ИЧИДА СПЕРМА КОЛМАГАН ЛЕКИН ХОХИШ КУЛИ ХИРСИ КУСЛИ ЭДИ. ШАХЛО ЭСА ТУГАБ БУЛДИ КУТИНИ ДЕВОРЛАРИ КОНАБ КЕТИБ АКРОМНИ КУТОГИ КИП КИЗИЛ КОН ЭДИ ЛЕКИН УКАСИ БУНГА ЭТИБОР БЕРМАС У ФАКАТ БИР НАРСАНИ ТЕЗРОК ТУГАТИШНИ ИСТАР ЭДИ. КИЗ БОШКА ЧИДАЙ ОЛМАДИ ЮЛКИНИБ УКАСИНИ ЧАНГАЛИДАН КОЧИБ УЙНИ БУРЧАГИГА БОРИБ УТИРИБ ОЛДИ. БУЛДИ УКАЖОН БУЛДИ ТУЙДИМ. МЕНИКИ ОГРиБ АЧИШЯПТИ БУЛДИ БАС КИЛ ДЕДИМ СЕНГА БОЛА ТУХТАДИ ВА ОПАСИГА КАРАБ БУШАНА ОЛМАЯПМАН ДЕДИ. КИЗ ДАРХОЛ ЧУККАЛАБ БЕРИ КЕЛ ДЕБ УНИКИНИ ОГЗИГА СОЛИБ ШУНДАЙ КАТТИК СУРА БОШЛАДИКИ МАКСАДИ ТЕЗРОК БОЛА ОКИЗИБ ЮБОРСИН АКМ ХОЛДА УКАСИ ЯНА У ЁККА ТИКСА КИЗ УЛИБ КОЛАДИ. НИХОЯТ БОЛАДАН КЕЛДИ ФАКАТ ОЗГИНА СУЮКХОЛДА БУ ОЗГИНА НАРСА КИЗНИ ТОМОГИГА ХАМ ЕТИБ БОРМАДИ КИЗ СПЕРМАНИ ОЗЛИГИДАН МАЗЗА КИЛИБ ЮТА ОЛМАДИ АКРОМНИКИ АСТА СЕКИН СУЛИЙ БОШЛАДИ КИЗ ЭСА КИЧРАЙА БОШЛАГАН КУТОКНИ СУРМАСДАН ЭМА БОШЛАДИ. БУ ЭСА АКРОМГА УЗГАЧА ЛАЗЗАТ БАГИШЛАР ЭДИ 10 МИНУНЧА МИНЕТ БН ШУНЮГУЛЛАНИШДИ СУНГРА КИЗ БУЛДИ БУГУНГА ЕТАР РАХМАТ УКАЖОН ДЕБ ТУРАЁТИБ АЙЙЙЙ АЧИШЯПТИ НИМА БАЛО ЁРВОРДИНГМИ ДЕЙМАН ДЕДИ. БОЛА ЭСА ХОЛСИЗЛАНИБ ПЕШОНАСИДАГИ ТЕРИНИ АРТИШ БН ОВОРА ЭДИ. БУЛДИ ЮВИНАМИЗ ТЕЗРОК БУЛ ДАДАМЛАР КЕЛАДИГАН ВАКТ БУЛДИ ТЕЗРОК ЮВИНИБ КИЙИН. ХУП ОПАЖОН ХУП ХОЗИР МАНА ЭНДИ КАЧОН ЯНА ДЕБ СУРАДИ. ОПАСИ ЭСА ЖИННИВОЙ БУЛ ТЕЗРОК КЕЙИН УЗИМ АЙТАМАН ЧИК ТЕЗРОК ДЕДИ БУПТИ ОПА МАНА КЕТЯПМАН БИРДАН ТУХТАБ ОПА АММО ЛЕКИН АСАЛДАН ХАМ ШИРИН ЭКАНСИЩ ДЕДИ КИЗ КУЛИБ ЮБОРДИ ТЕЗ БУЛ ДЕБ ТАКРОРЛАДИ БОЛА ТЕЗ КИЙИНИБ ЧИКИБ ЮВИНГАНИ КЕТДИ. ШАХЛО ОЙНА ТОМОН ЮРМОКЧИ БОЛИБ АЙЙ ДЕБ ТУХТАБ КОЛДИ УНИ КУТИ ЛОВВУЛЛАБ ЁНАР ЭДИ. КАЛЛАСИГА ЭСА АГАР АМИМГА СИККАНДА АЧИШАРМИКАН ЁКИ ЙУКМИ ДЕГАН ФИКР КЕЛДИ. ВА СЕКИН АСТА АРТИНИБ КИЙИНА БОШЛАДИ. ОРКАСИ ЭСА ЗАМОН АЧИШИБ ОГРИО ЭДИ ДАВОМ ЭТАМИЗ

Muallif: 17-хает1 haf. 00:27
Yoqdi [1] Yoqmadi [0]
это текст для гостей)00