Ertak

Zorlaw ... davomi »

seks

Davomi.. Янгангга, жиянларинггакўз— қулоқ бўл. Сен борсанки, мен ўзга юртларда тинч, хотиржам юраман.Нурмурод ердан кўз узмай бош ирғади.Ака кўнгли таскин топганча олис Сибирдиёрига учиб кетди.Акаси унга ҳар ҳафта телефон қилар,ота— онаси, укалари, жиянлари ва албатта хотини қандай юргани биланқизиқар, Нормурод эса, “ака, ҳаммасижойида, хотиржам юраверинг”дея унитинчлантирарди. Нурмурод янгасиЗебони яхши билади. Уни худдиопасидек кўради. Жиянларини ҳам жонидан ортиқ билади. Акасикетганидан кейин унинг ўрнинибилинтирмасликка, тез— тез хабаролиб туришга, янгасининг кам—кўстини тузатишга одатланган.Қолаверса уйи ҳам яқин. Кўчанинг нариги бошида. Ўтган йилнинг ёзойлари. Нурмурод кейинги пайтлардаянгасининг хиёд ўзгарганини, бирозпаришонхотир бўлиб қолганини сезди.Бир— икки марта маҳалладан ўзигаоро бериб, чиқиб кетаётганини ҳам кўрди.— Ҳа, янга, йўл бўлсин, — дебсўраганида, зарур иш билан шаҳаргатушмоқчи эканини айтганди. Яқиндаакасининг телефонда айтган бир гапиҳам унинг шубҳасини хиёл оширгандек бўлди:— Ука, янганг тузукми? Авваллари ҳаркуни менга смс юбориб турарди. Иккикун телефон қилмасам, учинчи кун ўзийўқларди. Ҳозир ўзим телефон қилмасам эсига ҳам келмайди. Сўрасам, телефонимнинг пули йўқ, деб баҳонақилади. Нурмуроднингичини тимдалаётган шубҳа кучайса—да,

Muallif: xxxxsssss3 haf. 20:23
Yoqdi [0] Yoqmadi [0]
это текст для гостей)00